Kvalitní foukané pelety

Námi nabízené foukané pelety, které jsou certifikované v normě ENplus A1, mají kontrolu nejen výstupního produktu, ale také vstupních surovin. To zabezpečuje konstantní provoz tepelného zdroje po celou topnou sezónu.

Pro zákazníky, kteří preferují nižší cenu pelet, nabízíme kvalitní pelety z borovice, které splňují normu ČSN EN A1, s popelnatostí do 0,7%.

Rozdíl u pelet v normě ENplus A1 v praxi?

V případě interierových krbových kamen na pelety, kde se mnohdy popel vynáší ručně přes obytné prostory, může být důležitá popelnatost. V ostatních případech jsou rozdíly tak nepatrné a proměnlivé, že nemá cenu se jimi zabývat.

Značení na foukane.pelety-cesko.cz

  • ENplus A1 - certifikované pelety se vstupně-výstupní kontrolou. Viditelné logo ENplusA1 v kroužku. Popelnatost je povolena max. do 0,7%
  • DINplus - jsou certifikované pelety dle německé normy. Viditelné logo DINplus v kroužku. Popelnatost je povolena max. do 0,5%
  • ČSN EN A1 - třída A1 u normy ČSN EN ISO 17225-2 - pelety které splňuji českou státní normu pro spalování pelet určených pro domácnost s popelnatostí max. 0,7%
  • ČSN EN A2 - třída A2 u normy ČSN EN ISO 17225-2 - pelety které splňuji českou státní normu pro spalování pelet určených pro domácnost s popelnatostí max. 1,5%